آئین نامه ها و بخشنامه ها
همه بخشنامه ها

آئين نامه كارآموزي 
 
نمودار گردش کار اخذ واحد کار آموزی 
 
فرم قرارداد جدید زیر ده میلیون 
 
لیست مجلات ایران 
 
مجلات خارجی کم‌اعتبار و ناشناخته 
 
آيين‌نامه تشويق مقالات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي 
آیین نامه تاریخ 06/07/89 
متمم آيين‌نامه شماره 273345/87 به تاريخ 6/7/89 
 
موثرترين بخشنامه ها وآئين نامه هاي آموزشي