آئین نامه ها و بخشنامه ها
همه بخشنامه ها

آئين نامه كارآموزي 
 
نمودار گردش کار اخذ واحد کار آموزی 
 
فرم قرارداد جدید زیر ده میلیون 
 
لیست مجلات ایران 
 
آيين‌نامه تشويق مقالات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي 
آیین نامه تاریخ 06/07/89 
متمم آيين‌نامه شماره 273345/87 به تاريخ 6/7/89 
 
موثرترين بخشنامه ها وآئين نامه هاي آموزشي